2013-07-24

Optimistė

Grybauskaitė: Bankų sąjunga sustiprins ES vidaus rinką
Kuriama Europos Sąjungos (ES) Bankų sąjunga leis atkurti pasitikėjimą bankais, pagerins bankų priežiūrą bei užkirs kelią krizėms, kylančioms dėl bankų pažeidžiamumo, teigia prezidentė Dalia Grybauskaitė.

[...] „Tarp svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo darbų - stiprinti finansų sektorių, toliau kuriant Bankų sąjungą. Viena iš sudėtinių jos dalių - bendras bankų pertvarkymo mechanizmas, kuris leistų lengviau valdyti bankų krizes ateityje. O bankams susidūrus su sunkumais, jo pertvarkymo kaštus prisiimtų patys bankai ir taip būtų apsaugomi mokesčių mokėtojų pinigai bei sumažinta grėsmė viešiesiems finansams“
Taip ir bus. Pasimelskime
[...] the fact that there is no plan B tells us that the real reason we are doing this lies elsewhere, which is to be found in the overleveraged European banking system, which is stuffed with bad assets and its too big to Bail. Given that no state, even Germany, is big enough to solve the problem of removing these bad assets from the banking system, they squeeze, add liquidity, and pray. 
Visi viską kuo puikiausiai supranta.
FT Alphaville: A banking union “no go” summary
Bloomberg: How to Kill a Banking Union the German Way
FT: The dangers of Europe’s technocrats